מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

יציאת מצרים לא היתה ברמאות! | פרשת שמות

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור