מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

על החלומות ועל המלחמות | פרשת וישב | שיעור כתוב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור