מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

וכל מעשיך יהיו לשם שמיים | פרשת מקץ | שיעור כתוב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור