מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שלח את עמי ויחגו לי במדבר | פרשת שמות

ע"י: הרב אברהם ריבלין