מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

ושמי ה' לא נודעתי להם [עם כתוביות] | פרשת וארא

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור