מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

והייתם לי לעם וארבעת לשונות הגאולה | פרשת וארא

ע"י: הרב אברהם ריבלין