מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

אשר פסח על בתי בני ישראל [עם כתוביות] | פרשת בא

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור