מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

וגם ערב רב עלה אתם" | פרשת בא

ע"י: הרב אברהם ריבלין