מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים | פרשת בשלח

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור