מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ט"ו בשבט

טיש וסדר ט"ו בשבט חגיגי בבית ישיבת הכותל תשפ"ד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר