מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

עשרת הדברות והמזבח | פרשת יתרו תשפ"ד

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור