מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

וכל העם רואים את הקולות | פרשת יתרו תשפ"ד

ע"י: הרב אברהם ריבלין