מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע | פרשת משפטים

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור