מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מלחמת חרבות ברזל
גמרא

דברי חיזוק לנלחמים ובפרט ליושבי בית המדרש בימים אלו | עיון במסכת כתובות

ע"י: הרב דוד לאו