מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שמרה זאת לעולם [עם כתוביות] | פרשת תרומה

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור