מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת תרומה | מטרת כל התורה- המשכן!

ע"י: ר' זיו ארזי