מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

ופתחת עליו פתוחי חתם קדש לה' [עם כתוביות] | פרשת תצוה

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור