מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - בדיעבד?! | פרשת תצוה

ע"י: הרב אברהם ריבלין