מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » אורות מהכותל

אורות מהכותל לקראת שבת | קיום מצוות בנין המקדש בימינו | שעת מלחמה | לפרשת תצווה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר