מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

צריכים לשמוע לחכמי התורה [עם כתוביות] | פרשת כי תשא

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור