מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

עניינה של מלאכת הבערה [עם כתוביות] | פרשת ויקהל

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור