מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת ויקהל: חלק א' | חשיבות המלאכה ותפקידה

ע"י: ר' זיו ארזי