מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת ויקהל: חלק ב' | במראות הצובאות - חשיבות היופי הנשי ותפקידו

ע"י: ר' זיו ארזי