מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » פורים

כימים אשר נחו בהם היהודים [עם כתוביות] | פרשת פקודי

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור