מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה
מחשבה ומוסר

שבת זכור עם הפנים לעם ישראל | לבניינה של תורה לפרשת פקודי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור