מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת פקודי | שכל ורגש במשכן

ע"י: ר' זיו ארזי