מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים
נביאים וכתובים » מגילת אסתר

עלייתו של המן - פרק ג' | שיעורים במגילה - פורים תשפ"ד

ע"י: הרב אברהם ריבלין