מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים
הלכה » פורים

שכרות בפורים - אליבא דהלכתא | שיעור בענייני הפורים תשפ"ד

ע"י: הרב יגאל חבשוש