מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
מועדים וזמנים » פרשת זכור

מאיפה הגיעו עמלקים לשושן?! [עם כתוביות] | פרשת ויקרא - זכור

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור