מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה
מועדים וזמנים

איך חוגגים את פורים השנה?! | לבניינה של תורה לפרשת ויקרא - שבת זכור

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור