מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים
מועדים וזמנים » פרשת זכור

המגילה ושבת זכור | שיעור בענייני הפורים תשפ"ד

ע"י: הרב אריה שפירא