מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » תענית אסתר

דברי התעוררות לתענית אסתר תשפ"ד

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ