מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה" - למה?! | שיעורים במגילה תשפ"ד

ע"י: הרב אברהם ריבלין