מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » שבת זכור בשדרות תשפ"ד
מועדים וזמנים » פרשת זכור

רחם נא על ישראל עמך | מתחם המכוניות השרופות ליד תקומה | סיור לקראת שבת זכור בשדרות תשפ"ד

ע"י: כללי