מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » שבת זכור בשדרות תשפ"ד
מועדים וזמנים

ליהודים היתה אורה ושמחה | הבדלה בסיומה של שבת שבת זכור בשדרות תשפ"ד

ע"י: כללי