מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » שבת זכור בשדרות תשפ"ד
מועדים וזמנים » פרשת זכור

עם ישראל חי | ליד משטרת שדרות | ערב שבת זכור בשדרות תשפ"ד

ע"י: כללי