מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » שבת זכור בשדרות תשפ"ד
מועדים וזמנים » פרשת זכור

קדיש לע"נ הנרצחים במתחם הנובה | רעים | סיור לקראת שבת זכור בשדרות תשפ"ד

ע"י: כללי