מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » שבת זכור בשדרות תשפ"ד
מועדים וזמנים » פרשת זכור

המבדיל בין אור לחושך ובין ישראל לעמים | הבדלה במוצאי שבת זכור בשדרות תשפ"ד

ע"י: כללי