מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

פרשת צו תשפ"ד | שיעור כתוב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור