מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח

יציאת מצרים | שיעור בענייני חג הפסח

ע"י: הרב אריה שפירא