מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת שמיני | איך אפשר לדבוק באינסוף?

ע"י: ר' זיו ארזי