מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
מועדים וזמנים » פסח

אמירת פסח, מצה ומרור [עם כתוביות] | פרשת תזריע

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור