מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח
תורה ופרשת שבוע » אורות מהכותל

אורות מהכותל לקראת החג | עדיין מצפים ורואים בטוב ירושלים | חג ראשון של פסח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר