מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
תורה ופרשת שבוע » אורות מהכותל

אורות מהכותל לקראת שבת | בונים מדינת קודש | לפרשת קדושים ויום העצמאות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר