מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הזיכרון

יום הזיכרון לחללי צבא ההגנה לישראל תשפ"ד | דברי חיזוק ולימוד משניות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר