מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

שמחה לארצך וששון לעירך | תפלת יום העצמאות חגיגית בבית כנסת החורבה | תשפ"ד

ע"י: כללי