מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

אז ימלא שחוק פינו | שיחת חיזוק ליום העצמאות תשפ"ד | בבית הכנסת 'החורבה' - הרובע היהודי

ע"י: הרב יואל רוזנברג