מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

עבדי הזמן עבדי עבדים הם | פרשת אמור תשפ"ד

ע"י: הרב אברהם ריבלין