מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

ולא תונו איש את אמיתו | פרשת בהר | שיעור כתוב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור