מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה
מחשבה ומוסר

רשב"י - סוד התקופה שאנו חיים | לבניינה של תורה לפרשת בהר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור